Wolf du host de Has geklaud

von Joshua Rühl

Dess issem Honnes soin Hasestall. Awwer was issen dess? Der iss joo leer!

Als de Honnes hoom kimmt, siehder dess de Has fort iss.

Er nimmdes Telefon unn riefd bei de Bollizei oo. „Moin Has iss fort, der iss geklaud worrn!“, brüllder. „Mir kumme sofort“, sachder Bollizist.

De Bollizist hott soin Flehbutz debei unn zesomme gucke se sisch de Hasestall oo.

Se mache sisch uff de Weesch unn suche nooch Leit die wo was geseh honn. Ooner meddere schwarz Kabb seet er hott ebbes geseh.

„Dess iss en graue Wolf gewese!“, seeder. „Isch habbs beluhrt, wie der sisch de Has geschnabbd hott unn fort gerennd iss.“

Awwer donn hott de Flehbutz onnem geschnbubberd und laut gegauzd. Doodenooch iss de Flehbutz met de Nas uffem Boddem losgerennd.

Beiem Boom mett emm Fass drunner hotter oogehalle unn noch emool rischdisch geschnubberd.

Mett Schisslaweng hotter dess Fass umgeschmisse – unn raus kam de geklaude Has!

Als de Bollizist dess siehd, hollder soi Hondschelle enaus unn nemmd de Haseklauer fest.

Jetz hott de Honnes soin Has widder unn iss freelisch.

So hott also nett de Wolf de Has geklaud, naa, ess war de Hoomdugger mett de schwarz Kapp!